Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Data: 2023-10-12 • Kategoria: Ogólne informacje

Październik to od kilku lat Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa, którego celem jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz promowanie bezpiecznego korzystania z internetu. Tegoroczna edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa skupia się na zagadnieniach związanych z inżynierią społeczną (socjotechniką), czyli szerokorozumianym wykorzystaniu przez przestępców różnych technik manipulacji stosowanych w kampaniach phishingowych, wymierzonych w użytkowników Internetu.

Nasza placówka również dołączyła do ogólnoeuropejskiej kampanii organizowanej przez Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) z inicjatywy Komisji Europejskiej, podejmując działania promujące cyberbezpieczeństwo. W tym celu 12 października zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniow PSP oraz PSSPdP mające podnieść świadomość bezpieczeństwa w Internecie. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne pt."Bądź z innej bajki- Czerwony Kapturek" oraz "Sicjotechniki wykorzystywane przez cyberprzestepców" przygotowane przez autorów animacje oparte na bajkach i prawdziwych historiach lepiej trafiają do wyobraźni dzieci i młodzieży uświadamiając zagrożenia z jakimi możemy się zetknąć w wirtualnym świecie. Uczestnicy zajęć aktywnie włączali się w dyskysje dotycząca najczęściej wykorzystywanych socjotechnik w wirtualnej przestrzeni. Podczas ćwiczeń interaktywnych uczniowie również rozwiązali quizy i udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.

#ECSM, #BezpiecznyMiesiac, #MiesiacCyberbezpieczenstwa

Zespół ds. Cyfrowego bezpieczeństwa